Lasersnijden

Bij het laser-smeltsnijden wordt stikstof gebruikt als snijgas. Deze wordt met een druk tussen 2 en 20 bar door de snijvoeg gedreven en reageert niet met het metaaloppervlak in de snijvoeg, in tegenstelling tot bij het brandsnijden. Dit snijproces heeft het voordeel dat de snijkanten vrij van bramen en oxiden blijven en er bijna geen nabewerking nodig is.

Lasersnijden is een industriële bewerkingstechniek.

Een laser is een elektromagnetische stralingsbron die licht uitzendt in een bijna evenwijdige bundel. Om met de laserstraal te kunnen snijden, moet die worden gefocusseerd tot een lichtcirkel waarvan de diameter slechts fracties van een millimeter bedraagt. Hierdoor wordt de intensiteit van de straal zo groot, dat door smelten en verdampen van het materiaal zeer smalle en nauwkeurige gleuven kunnen worden gemaakt. Met de scherpe laserstraal kan men een groot aantal metalen en niet-metalen zoals kunststoffen, glas, hout en textiel snijden. Lasersnijden van metaal kan vanaf een vermogen van 100 watt. Voor het snijden van niet-metalen is 12 watt al voldoende.

Behalve voor het lasersnijden worden lasers in de industrie ook voor andere bewerkingen gebruikt zoals; het graveren en lassen van onderdelen en voor oppervlaktebehandelingen zoals harden. 

De laserstraal kan door zijn straalkwaliteit ver worden getransporteerd. De laserbron en de werkplek kunnen dus ver van elkaar worden opgesteld. Pas op de werkplek wordt de straal dan gefocusseerd. Met behulp van spiegels is het ook mogelijk om met één laserbron afwisselend op verschillende werkplekken te werken, en daarbij zelfs ook afwisselend te lassen en te snijden.

De snijsnelheid die bij het lasersnijden gehaald kan worden is afhankelijk van een aantal variabelen, zoals het materiaal, de dikte, het type laser en het vermogen. De snelheid varieert ruwweg tussen de 0,5 (bij staal) en 12 (bij kunststof) meter per minuut.

 

Bij een fiberlaser wordt het laserlicht namelijk direct naar de laserkop getransporteerd door een glasvezelkabel, in tegenstelling tot de CO₂ laser, waarbij dit wordt gedaan met mechanisch bewegende assen en spiegels. Een fiberlaserbron is extreem stabiel en bevat geen bewegende delen, zoals gasmengsels en pompen.

 

Voordelen en toepassingen

Het lasersnijden zorgt voor een zeer fijne snede en weinig materiaalverlies. De door warmte beïnvloedde zone is daardoor erg klein. Met het lasersnijden kunnen zonder problemen complexe contouren gesneden worden.

Lasersnijden biedt een grote vormvrijheid. Het is een interessante optie bij het snijden van ingewikkelde vormen uit producten die met conventionele bewerkingen zoals stansen minder gemakkelijk mogelijk zijn.

Omdat titanium een zeer lage ontbrandingstemperatuur en een grote gevoeligheid voor oxidatie heeft, kan dit materiaal heel goed met een laser worden gesneden. Doordat titanium een zeer duur materiaal is en er bij het lasersnijden weinig materiaal verloren gaat, zal een laserinrichting in de vliegtuigbouw zich snel terugverdienen.

Met een CO2-laser kan glas worden gesneden. Deze mogelijkheid wordt gebruikt bij het snijden van kwartsbuisjes voor lampen. Een andere toepassing is het volledig automatisch uitsnijden van autospiegels. Door het smeltproces van de laser is de kwaliteit van de rand weliswaar erg slecht, maar dat is in dit geval nou juist een voordeel omdat men zich daardoor minder snel snijdt tijdens het monteren van de spiegel in de rubberen ring.

Materialen zoals koper, messing, brons en aluminium kunnen alleen onder zeer speciale eigenschappen met een laser worden gesneden vanwege hun thermische geleidingseigenschappen en hun hoge reflectie. Om de reflectie te verminderen kan een (grafiet) coating aangebracht worden.

240 F 270873192 Gjkv0aqm8ykpjh1mgisnemnljwyenzmu (1)
TH HDF6020 Removebg Preview (1)

Fiber Laser Durma HD-FL 6020 III