Assemblage

Het samenvoegen van onderdelen tot een eindproduct.

Assemblage omvat het samenbrengen van discrete onderdelen tot een samengesteld discreet eindproduct. Hoewel assemblage zowel in de stukproductie, de serieproductie als de massaproductie voor kan komen, spreekt de massaproductie het meest voor zich, daar er essentiële aspecten van de assemblage in vóórkomen.

Gezien de samenstelling van ons moderne machinepark kunnen we bovengenoemd behartigen!

Istockphoto 641139572 612X612
Picsart 08 19 03.51.11